Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Verzorgde Voeten Studio en een cliënt.

2. Afspraken
De cliënt hoort bij verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, aan Verzorgde Voeten Studio te melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Verzorgde Voeten Studio 50% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later komt, mag Verzorgde Voeten Studio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Verzorgde Voeten Studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voor de behandeling melden.

Mocht het om overmacht gaan, dan hoeven beide partijen zich hier niet aan te houden, uiteraard in goed overleg.

Heeft de cliënt (of Verzorgde Voeten Studio) klachten die horen bij een besmetting met het coronavirus; zoals neusverkoudheid/hoesten/koorts of plotseling verlies van geur/smaak, dan kan de geplande behandeling in overleg kosteloos verplaatst worden. 

3. Betaling
Verzorgde Voeten Studio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Verzorgde Voeten Studio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten bij voorkeur via PIN of betaalverzoek te voldoen.

5. Persoonsgegevens en Privacy
Alle persoonlijke gegevens die Verzorgde Voeten Studio van u noteert worden veilig opgeslagen en zeer vertrouwelijk behandelt. Verzorgde Voeten Studio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Verzorgde Voeten Studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Indien het voor de behandeling noodzakelijk is om overleg te hebben met andere (medische) disciplines zoals huisarts, podoloog, collega (medisch) pedicure etc. gaat dit in overleg met de cliënt.

7. Aansprakelijkheid
Verzorgde Voeten Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Verzorgde Voeten Studio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Verzorgde Voeten Studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Verzorgde Voeten Studio geeft de cliënt 1 week garantie op de verrichte behandeling, mits het probleem binnen een week gemeld wordt.

De cliënt ontvangt binnen deze tijd , kosteloos een nieuwe behandeling, een deel ervan of , een reparatie.
De garantie vervalt wanneer:
• De cliënt andere producten dan door Verzorgde Voeten Studio geadviseerd heeft gebruikt.
• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruik.

9. Beschadiging en Diefstal
Verzorgde Voeten Studio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Verzorgde Voeten Studio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Verzorgde Voeten Studio  zal samen met de cliënt zijn best doen om klachten samen te bespreken en hiermee aan de slag te gaan.

Mochten beide partijen geen goede oplossing vinden, dan is Verzorgde Voeten Studio aangesloten bij Provoet, welke daardoor automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hierbij biedt Verzorgde Voeten Studio de klant een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijf vertonen, heeft Verzorgde Voeten Studio het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.